آموزش شبیه سازی بخش اول واحد اوره و آمونیاک بندر عسلویه با نرم افزار هایسیس (HYSYS)

آموزش شبیه سازی بخش اول واحد اوره و آمونیاک بندر عسلویه با نرم افزار هایسیس (HYSYS)

آموزش شبیه سازی بخش اول واحد اوره و آمونیاک بندر عسلویه با نرم افزار هایسیس (HYSYS)

در این گزارش قصد داریم بخش اول واحد اوره و آمونیاک بندر عسلویه را با استفاده نرم افزار ASPEN HSYSYS شبیه سازی کنیم. این شبیه سازی شامل بخش اول واحد اوره و آمونیاک بندر عسلویه است و در این محل هوا توسط کمپرسور چهار مرحله ای دریافت شده و پس از ارسال به کولرها و knockout drum های مختلف، هوا را به بخش بعدی واحد ارسال می کند.در این واحد کمپرسور، کولر، knockout drum و کمپرسور چهار مرحله ای را داریم.
در این گزارش از نسخه ASPEN HYSYS 2006.5 استفاده شده است.
در این گزارش تحلیل ها فرآیندی وجود ندارد و صرفا برای آشنایی با نرم افزار نوشته شده است.
زبان گزارش : فارسی
نوع فایل ها : PDF & WORD & HYSYS
تعداد صفحات : 11 صفحه


خرید آنلاین